משלוח חינם לכל הארץ בקניה מעל 350 ש"ח

תקנון

אנו מברכים אותך על שימושך באתר האינטרנט שלנו שכתובתו Peterthomasroth.co.il  (להלן: "האתר"). האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי קוסמטיקה של פיטר תומאס רות

תקנון זה מהווה הבסיס החוקי לגלישה, שימוש ורכישה באתר אשר הינו בבעלותה הבלעדית של חברת קוסמטיקום בע"מ 512826223 (להלן: "בעלת האתר").

גלישה באתר ו/או ביצוע כל פעולות מכל סוג באתר, מהווה את הסכמת הגולש/ת לתנאי תקנון זה על תנאיו, ללא סייג.

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או משימוש באתר, בכל אופן שהוא.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה כאחד.

1. כללי

בעת ההזמנה באתר יצוין האם המוצר זמין במלאי. עם סיום ההזמנה, יחוייב כ.א. באופן מידי.

המחירים באתר כוללים מע"מ כחוק, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

2. ביצוע הזמנות דרך האתר

על מנת להשתמש באתר על המשתמש (בין אם יוצר או תומך) ליצור חשבון משתמש. חשבון המשתמש יכלול את המידע אותו המשתמש ימסור לבעלת האתר (להלן – "חשבון"). רישום מתבצע באופן ישיר באתר – המשתמש יתבקש לספק שם מלא, כתובת דואר-אלקטרוני וסיסמה. לאחר מילוי הפרטים ישלח לדואר האלקטרוני שהוזן אישור הרשמה, אותו תתבקש לאשר.

עליך לספק מידע מלא, מדויק ונכון על מנת להקים חשבון והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר. לכל משתמש האפשרות להקים חשבון אחד בלבד.

אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר עשויה לחשוף אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית.

אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מבעלת האתר. עליך לדווח לבעלת האתר באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. בעלת האתר לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לעמוד בתנאים אלה או משימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. במקרים האמורים, יתכן כי תחוב בנזקים שנגרמו לחברה או לאחרים.

אם ברצונך לשנות סיסמה, לשחזר סיסמה או למחוק את החשבון, תוכל לעשות כן בכתובת הבאה: info@peterthomasroth.co.il. ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון.

3. אספקה ומשלוחים

המשלוחים נעשים לכל רחבי הארץ- עד 5 ימים עסקים ממועד ביצוע ההזמנה והתשלום בגינה, בהתאם לפעילות חברת השליחויות.

עלות משלוח 30 ₪. בקניה מעל 350 ₪ המשלוח חינם.

איסוף עצמי-ניתן לאסוף ממשרדי החברה בתאום מראש בימים א-ה.

4. החזרות והחלפות

 עלות משלוח עם שליח למשרדינו בעת החזרה/החלפה – 30 ₪.

החזרה – החזר כספי יינתן בהתאם לקבוע בחוק, עד 48 שעות ממועד קבלת המשלוח ובהתאם לאופן התשלום בו התבצעה העסקה.

החלפה – עד 14 יום מיום קבלת המשלוח. מוצרים אשר נרכשו בהנחה ניתן להחזיר תוך 5 ימי עסקים.

על הפריט להגיע חדש, נקי ובאריזה מקורית הכוללת את התווית. לא יתקבלו פריטים  פתוחים/  משומשים.

במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר אליה נלוותה הטבה נוסף על המוצר שנרכש (לדוגמא, מוצר נוסף במתנה, מוצר נוסף בהנחה וכיו”ב), יוחזרו לחברה כלל המוצרים שנרכשו/נתקבלו,  לחילופין , היה ולא הוחזרו לחברה חלק מהמוצרים שנכללו בעסקה- תנכה החברה את שווי המוצרים שלא החוזרו מן העיסקה והזיכוי ייתנן רק בגין היתרה.

5. שימושים אסורים

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתר. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת שלבעלת האתר בכתב ומראש; (ג) להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של בעלת האתר או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®), והנך מצהיר ומתחייב בזאת כי תציית לכל החוקים החלים בעניין זה; (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.   

6. פנייה אלינו באמצעות האתר

על מנת לפנות לשירות לקוחות באמצעות האתר, יהיה על המשתמש למלא טופס יצירת הקשר הנמצא בלינק הבא info@peterthomasroth.co.il .

7. מדיניות פרטיות

אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים ומחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו. איננו מעבירים את פרטי המשתמש כפי שמופיעים בחשבון המשתמש וההזמנה לצד ג' והם שמורים במערכת האתר.

8. זכויות קניין רוחני

האתר, התוכן והנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות בעלת האתר ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי בעלת האתר ונותני הרישיון שלה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק  מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים וציוד היוגה, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של בעלת האתר מראש ובכתב.

9. קישורים לאתרי צדדים שלישיים

קישורים מסוימים המופיעים באתר מאפשרים למשתמשים לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה. אתרים ושירותים מקושרים אלה אינם בשליטת בחברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד;  החברה אינה אחראית לזמינותם, אינה מאשרת ואינה אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לכל פרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אלה והאינטראקציות שלך עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותך ועל חשבונך בלבד. החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. כמו כן, הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושך או הסתמכותך על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לך לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביך.

10. הסרת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האתר והתוכן ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS). בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על בעלת האתר, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד: "נציגי בעלת האתר"), אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית.

בעלת האתר לא תהא אחראית לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. הנך מסכים כי השימוש באתר הנו באחריותך הבלעדית.

11. הגבלת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי בעלת האתר, לא יהיו אחראים לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות , נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים,  למידע, או לעסקים), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעת מתנאי שימוש אלה, מהאתר ו/או מהתוכן, משימושך או מאי-יכולתך להשתמש באתר ו/או בתוכן, או מכל מעשה או מחדל של החברה המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של בעלת האתר הנובעות או הקשורות בתנאים; והכל בין אם נודע לבעלת האתר על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו.

12. קטינים

על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שמשתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) אינם משתמשים באתר. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש באתר, אנו נחסום משתמש זה מלהיכנס לאתר, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע למשתמש כאמור. אנא פנה אלינו לכתובתinfo@peterthomasroth.co.il , אם הינך סבור כי אספנו מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18).

13. שימוש בCOOKIES

האתר עושה שימוש ב cookies  בכדי לשפר את חווית הגלישה באתר ולהציע מוצרים המתאימים לגולש. באפשרות המשתמש באתר לדחות את הCOOKIES.

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של המזמין ובהסכמתו.

האתר אינו שומר פרטי כ.א. ואינו עושה שימוש בפרטי הלקוחות למעט לצורך תפעול האתר.

בעלת האתר נוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש.

יש לך שאלה על המוצר?

נשמח לעזור מלאי את הפרטים ונחזור אלייך בצ'יק.

0
העגלה שלך
רוקן את העגלה שלךחזור לחנות
Calculate Shipping

יש לך שאלה על המוצר?

דילוג לתוכן